Δευτέρα 2 Οκτωβρίου 2023

Ανακοίνωση προσωρινών πινάκων ΔΕΚΤΩΝ & ΜΗ ΔΕΚΤΩΝ υποψηφίων για τις θέσεις Υποδιευθυντών/ντριών σε Σχολικές Μονάδες της Δ.Δ.Ε. Χανίων και Υπευθύνων Τομέων στο Ε.Κ. Χανίων