Πέμπτη 19 Οκτωβρίου 2023

Ύλη και οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος «Πολιτισμός και Δραστηριότητες (Μουσική - Καλλιτεχνικά)» των Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ τάξεων του Γυμνασίου των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. για το σχολικό έτος 2023-2024