Πέμπτη 7 Σεπτεμβρίου 2023

ΝΕΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ