Κυριακή 3 Σεπτεμβρίου 2023

ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - Πίνακας τοποθετήσεων (Πράξη ΠΥΣΔΕ 29η/2-9-2023)