Τετάρτη 9 Αυγούστου 2023

Οριστικός ενιαίος αξιολογικός πίνακας Υποψηφίων Διευθυντών/-τριών Σχολικών Μονάδων Δ.Δ.Ε. Χανίων κατόπιν της διαδικασίας των ενστάσεων. Πρόγραμμα Συνεντεύξεων