Παρασκευή 25 Αυγούστου 2023

Τοποθέτηση Διευθυντών/τριών σε κενές και κενούμενες θέσεις Διευθυντών/τριών Σχολικών μονάδων της Δ.Δ.Ε. Χανίων