Δευτέρα 14 Αυγούστου 2023

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Δ.Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ