Παρασκευή 11 Αυγούστου 2023

Πρόκληση των ΠΕΠΠΣ για την κάλυψη κενών θέσεων εκπαιδευτικών Προτύπων Σχολείων (Π.Σ.) και Πειραματικών Σχολείων (ΠΕΙ.Σ.)