Πέμπτη 10 Αυγούστου 2023

Κάλυψη λειτουργικών κενών σχολικών μονάδων Δ.Δ.Ε. Χανίων / Πρόσκληση για αποσπάσεις εντός ΠΥΣΔΕ και τοποθετήσεις αποσπασμένων από άλλα ΠΥΣΔΕ