Δευτέρα 21 Αυγούστου 2023

Τοποθέτηση αποσπασμένων από άλλα ΠΥΣΔΕ και αιτούντων απόσπασης εντός ΠΥΣΔΕ εκπαιδευτικών_ ΠΡΑΞΗ ΠΥΣΔΕ 26η_21.8.2023