Τρίτη 29 Αυγούστου 2023

Κυρωμένος τελικός αξιολογικός πίνακας κατά κλάδο και ειδικότητα τοποθετούμενων εκπαιδευτικών για πλήρωση λειτουργικών κενών με απόσπαση στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία Κρήτης, για το διδακτικό έτος 2023-2024