Παρασκευή 28 Ιουλίου 2023

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΚΤΩΝ/ΜΗ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙKΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Δ.Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ