Τρίτη 4 Ιουλίου 2023

Πρόταση οριστικής τοποθέτησης υπεράριθμων εκπαιδευτικών σε οργανικά κενά σχολικών μονάδων της Δ.Δ.Ε. Χανίων και πρόσκληση υποβολής αιτήσεων-δηλώσεων προτίμησης τοποθέτησης σε οργανικά κενά με τη διαδικασία των Βελτιώσεων-Οριστικών τοποθετήσεων