Δευτέρα 24 Ιουλίου 2023

Πρόταση τοποθέτησης εκπαιδευτικών σε εναπομείναντα οργανικά κενά Γενικής Παιδείας σχολικών μονάδων της Δ.Δ.Ε. Χανίων, με τη διαδικασία των Βελτιώσεων-Οριστικών τοποθετήσεων, μετά τις ενστάσεις