Πέμπτη 13 Ιουλίου 2023

Αλφαβητικοί Πίνακες εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής για απόσπαση στα Ευρωπαϊκά Σχολεία Λουξεμβούργο Ι και Λουξεμβούργο ΙΙ (Πρόσκληση 23881/Η2/2-3-2023»