Παρασκευή 7 Ιουλίου 2023

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ πίνακα οργανικών κενών Γενικής Παιδείας ως προς τον κλάδο ΠΕ01 λόγω αφαίρεσης του οργανικού κενού στο Γυμνάσιο Κουνουπιδιανών το οποίο καλύφθηκε κατά τη διαδικασία τοποθέτησης των υπεράριθμων εκπαιδευτικών.