Τρίτη 13 Ιουνίου 2023

Πρόσκληση δήλωσης προτιμήσεων για βελτίωση θέσης/οριστική τοποθέτηση Mελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) & Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων