Δευτέρα 26 Ιουνίου 2023

Ανακοίνωση Πίνακα τοποθέτησης εκπαιδευτικών σε οργανικά κενά του Εκκλησιαστικού Γυμνασίου-Λυκείου Χανίων, Πίνακα τοποθέτησης εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, οριστικού ονομαστικού Πίνακα υπεράριθμων εκπαιδευτικών Γενικής Παιδείας, Χρονοδιάγραμμα υπηρεσιακών μεταβολών και υποβολή αιτήσεων τοποθέτησης υπεραρίθμων εκπαιδευτικών σε οργανικά κενά σχολικών μονάδων της Δ.Δ.Ε. Χανίων