Παρασκευή 23 Ιουνίου 2023

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΔΕ - ΠΡΑΞΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΔΔΕ ΧΑΝΙΩΝ 51η/23-6-2023