Πέμπτη 6 Απριλίου 2023

«Προκήρυξη σχολικών Αγώνων «αθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ» Κολύμβησης Δημοτικών Σχολείων & Γυμνασίων ΔΠΕ & και Σ.Μ.Ε.Α.Ε ΔΔΕ Χανίων 2022– 2023.