Παρασκευή 3 Μαρτίου 2023

Ανακοίνωση Εξεταστικών Κέντρων και Προγράμματος Διεξαγωγής Πανελλήνιου Γραπτού Διαγωνισμού Α.Σ.Ε.Π. της Πρόσκλησης/Προκήρυξης 2Γ/2022»