Τετάρτη 29 Μαρτίου 2023

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1ΟΥ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΥ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΗΣ Π.Δ.Ε. ΚΡΗΤΗΣ