Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου 2023

Β΄ φάση Εισαγωγικής Επιμόρφωσης για εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και μέλη EBΠ