Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου 2023

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στις Ομάδες Εργασίας των Εξεταστικών Κέντρων Π.Ε. Χανίων, ως Επιτηρητής/τρια ή Υπεύθυνος/η Αίθουσας, για τον Πανελλήνιο Γραπτό Διαγωνισμό Α.Σ.Ε.Π. (Πρόσκληση/Προκήρυξη 2Γ/2022)