Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2023

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στις Ομάδες Εργασίας των Εξεταστικών Κέντρων Π.Ε. Χανίων, ως επιτηρητής-επιτηρήτρια, για τον Πανελλήνιο Γραπτό Διαγωνισμό Α.Σ.Ε.Π. (Πρόσκληση/Προκήρυξη 2Γ/2022)