Τετάρτη 11 Ιανουαρίου 2023

Επισημάνσεις για τις « Εκπαιδευτικές επισκέψεις για τα Κέντρα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.) κατά το σχολικό έτος 2022-2023»