Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2022

Hλεκτρονική ψηφοφορία ανάδειξης αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων των Περιφερειακών Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Κ.Υ.Σ.ΔΙ.Π.