Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2022

ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΕΙΡΑΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΑΠΥΣΔΕ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΥΣΔΕ ΚΡΗΤΗΣ & ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΠΥΣΔΕ ΚΑΙ ΠΥΣΔΕ