Παρασκευή 4 Νοεμβρίου 2022

Ανακοινοποίηση πίνακα προλήψεων προσωρινών αναπληρωτών Γενικής Β/θμιας Εκπαίδευσης μόνο ως προς τον κλάδο ΠΕ88.04 Διατροφής.