Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2022

Διαδικτυακό σεμινάριο στο πλαίσιο του προγράμματος «Acting for Children's Rights! Τα δικαιώματα του παιδιού γίνονται θεατρικό έργο» Τετάρτη, 26/10/2022, 18:00 – 21:00