Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου 2022

ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ