Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2022

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΜΕ ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΕΩΣ ΔΗΜΟ ΙΝΝΑΧΩΡΙΟΥ ΚΙΣΑΜΟΥ