Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου 2022

«Πρόσκληση για συμπλήρωση υποχρεωτικού ωραρίου εκπαιδευτικών και αμοιβαίας απόσπασης εντός του ΠΥΣΔΕ Χανίων_ ΠΡΑΞΗ ΠΥΣΔΕ 31 η _02.9.2022»