Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΕΠΕΑ/ΚΠΕ ΒΑΜΟΥ ΕΩΣ ΤΟΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 2023