Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ Δ.Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023