Τρίτη 30 Αυγούστου 2022

«Τοποθέτηση αποσπασμένων από άλλα ΠΥΣΔΕ και αιτούντων απόσπασης εντός ΠΥΣΔΕ εκπαιδευτικών_ ΠΡΑΞΗ ΠΥΣΔΕ 30 η _30.8.2022»