Παρασκευή 26 Αυγούστου 2022

«Κάλυψη λειτουργικών κενών σχολικών μονάδων Δ.Δ.Ε. Χανίων / πρόσκληση για αποσπάσεις εντός ΠΥΣΔΕ και τοποθετήσεις αποσπασμένων από άλλα ΠΥΣΔΕ - ΠΡΑΞΗ ΠΥΣΔΕ 29 η _26.8.2022»