Πέμπτη 11 Αυγούστου 2022

ΣΕΙΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022–2023 _ ΠΡΑΞΗ ΠΥΣΔΕ 25η/10.8.2022