Τρίτη 16 Αυγούστου 2022

Διορισμοί Μονίμου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) & Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) - ΦΕΚ 1927Γ/16-8-2022