Τρίτη 5 Ιουλίου 2022

Πρόσκληση και δύο συνημμένες αποφάσεις με την κύρωση (i) τελικών πινάκων επιλογής υποψηφίων Διευθυντών Α'βάθμιας και Β'βάθμιας Εκπαίδευσης και (ii) επικουρικών πινάκων επιλογής υποψηφίων Διευθυντών Α'βάθμιας και Β'βάθμιας Εκπαίδευσης