Δευτέρα 4 Ιουλίου 2022

Δελτίο Τύπου του ΙΕΠ για την εκκίνηση της Γ' φάσης επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών σε πρακτικές υποστήριξης των μαθητών και των μαθητριών στο πλαίσιο της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας