Παρασκευή 1 Ιουλίου 2022

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΠΚΕ ΣΤΡΑΤΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ