Τρίτη 28 Ιουνίου 2022

Ενημέρωση εκπαιδευτικών Β’ & Γ’ τάξης Λυκείου (ΓΕΛ-ΕΠΑΛ) για την Ενεργοποίηση Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της Πράξης Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας