Πέμπτη 2 Ιουνίου 2022

«Οριστική πρόταση τοποθέτησης εκπαιδευτικών Ε.Α.Ε. σε οργανικά κενά ΣΜΕΑΕ και Τ.Ε. και πρόταση τοποθέτησης εκπαιδευτικών σε εναπομείναντα οργανικά κενά Γενικής Παιδείας σχολικών μονάδων της Δ.Δ.Ε. Χανίων, με τη διαδικασία των Βελτιώσεων-Οριστικών τοποθετήσεων»