Τετάρτη 1 Ιουνίου 2022

Ενημέρωση εκπαιδευτικών για την υποβολή αίτησης συμμετοχής στο επιμορφωτικό πρόγραμμα «Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών στις Δεξιότητες μέσω Εργαστηρίων» της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5092064