Πέμπτη 9 Ιουνίου 2022

«Πρόταση τοποθέτησης εκπαιδευτικών που βρίσκονται στη ΔΙΑΘΕΣΗ του ΠΥΣΔΕ Χανίων σε εναπομείναντα οργανικά κενά Γενικής Παιδείας σχολικών μονάδων της Δ.Δ.Ε. Χανίων – Πράξη ΠΥΣΔΕ 23 η _09.6.2022»