Τρίτη 7 Ιουνίου 2022

Πρόταση τοποθέτησης εκπαιδευτικών που βρίσκονται στη ΔΙΑΘΕΣΗ του ΠΥΣΔΕ Χανίων σε εναπομείναντα οργανικά κενά Γενικής Παιδείας σχολικών μονάδων της Δ.Δ.Ε. Χανίων – Πράξη ΠΥΣΔΕ 22η_07.6.2022