Τετάρτη 29 Ιουνίου 2022

Έγκριση της 10 ης Διεθνούς Μαθητικής Συνάντησης Δημοσίου Λόγου στα Γαλλικά με τίτλο « Conseil des Jeunes Citoyens»,του Κολεγίου Θεσσαλονίκης «ΔΕΛΑΣΑΛ», για το σχ. έτος 2022-2023