Παρασκευή 6 Μαΐου 2022

Σχετικά με τις προσεχείς εξετάσεις πιστοποίησης Α’ επιπέδου ΤΠΕ