Τρίτη 31 Μαΐου 2022

«Πρόταση τοποθέτησης εκπαιδευτικών Ε.Α.Ε. σε οργανικά κενά ΣΜΕΑΕ και Τ.Ε. και επικαιροποίηση πρότασης τοποθέτησης εκπαιδευτικών σε οργανικά κενά Γενικής Παιδείας σχολικών μονάδων της Δ.Δ.Ε. Χανίων, με τη διαδικασία των Βελτιώσεων-Οριστικών τοποθετήσεων και υποβολή αιτήσεων για τα εναπομείναντα οργανικά κενά»